Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici na današnjoj sednici razmatrao je i jednoglasno usvojio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom.

Ovim Predlogom odluke predviđeno je da ubuduće sredstva na ime regresiranja troškova boravka u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač Grad Novi Sad, u iznosu od 20% od mesečne ekonomske cene po detetu, kao jedno od prava predviđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, počev od 1. januara 2021. godine, obezbeđuje Gradska uprava za obrazovanje. Ista uprava, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obezbeđuje i ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u visini do 80% od ekonomske cene po detetu, te bi se time sa jednog mesta vršilo finansiranje i praćenje rada Predškolske ustanove ,,Radosno detinjstvo“.

Na današnjoj sednici Savet je prihvatio i uputio Skupštini grada na dalje razmatranje Analizu „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2019. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine, sa zaključcima i predlogom mera Instituga za javno zdravlje Vojvodine, o kojoj će odbrnici raspravljati na sledećoj sednici zakazanoj za 27. novembar.