Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици на данашњој седници разматрао је и једногласно усвојио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом.

Овим Предлогом одлуке предвиђено је да убудуће средства на име регресирања трошкова боравка у предшколској установи чији је оснивач Град Нови Сад, у износу од 20% од месечне економске цене по детету, као једно од права предвиђених Законом о финансијској подршци породици са децом, почев од 1. јануара 2021. године, обезбеђује Градска управа за образовање. Иста управа, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обезбеђује и остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини до 80% од економске цене по детету, те би се тиме са једног места вршило финансирање и праћење рада Предшколске установе ,,Радосно детињство“.

На данашњој седници Савет је прихватио и упутио Скупштини града на даље разматрање Анализу „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2019. године“ Института за јавно здравље Војводине, са закључцима и предлогом мера Институга за јавно здравље Војводине, о којој ће одбрници расправљати на следећој седници заказаној за 27. новембар.