Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad, Predlog odluke o izmenama Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu.

Savet je prihvatio Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.–31.12.2019. godine, Izveštaj o realizaciji Programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2019. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini za period januar-jun 2020. godine i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-30. septembar 2020. godine.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala JKP „Informatika“ Novi Sad, Predlog odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu i Predlog rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada.