Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину.

Савет је прихватио Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.–31.12.2019. године, Извештај о реализацији Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2019. годину, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години за период јануар-јун 2020. године и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. септембар 2020. године.

На данашњој седници усвојен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Предлог одлуке о дугорочном кредитном задужењу Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину и Предлог решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада.