Na današnjoj sednici Savet za osobe sa invaliditetom Skupštine Grada Novog Sada poziva udruženja i organizacije osoba sa invaliditetom osnovanih u cilju zaštite prava osoba invaliditetom da 3. decembar-Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeleže u skladu poštovanja propisanih mera radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti covid-19.

Aktivnosti udruženja i organizacija osoba sa ivaliditetom povodom obeležavanja 3. decembra- Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, predstavljaju prava osoba sa invaliditetom, ukazuju na probleme radi uspešnog ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom, treba da se sprovedu putem elektronskih platformi, internet portala i društvenih mreža i o istim dostave izveštaji Savetu u cilju informisanja.

– Moramo biti socijalno odgovorni ne samo 3. decembra, nego tokom cele godine. Grad Novi Sad je primer lokalne samouprave koja odgovorno sprovodi socijalnu politiku. Budžet za Upravu za socijalnu i dečiju zaštitu iznosi oko 8 % ukupnog budžeta Grada, od 2013. godine radi Kancelarija za osobe sa invaliditetom, neizvesno finansiranje usluga ličnih pratilaca i personalnih asistenata sada ima direktnu buidžetsku liniju, javna i javno kumanlna preduzeća sprovode mere socijalne politike, a neprestano se radi na uklanjanju fizičkih i društvenih barijera – naglašeno je između ostalog na današnjoj sednici.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva.