На данашњој седници Савет за особе са инвалидитетом Скупштине Града Новог Сада позива удружења и организације особа са инвалидитетом основаних у циљу заштите права особа инвалидитетом да 3. децембар-Међународни дан особа са инвалидитетом обележе у складу поштовања прописаних мера ради спречавања појаве и ширења заразне болести covid-19.

Активности удружења и организација особа са ивалидитетом поводом обележавања 3. децембра- Међународног дана особа са инвалидитетом, представљају права особа са инвалидитетом, указују на проблеме ради успешног остваривања права особа са инвалидитетом, треба да се спроведу путем електронских платформи, интернет портала и друштвених мрежа и о истим доставе извештаји Савету у циљу информисања.

– Морамо бити социјално одговорни не само 3. децембра, него током целе године. Град Нови Сад је пример локалне самоуправе која одговорно спроводи социјалну политику. Буџет за Управу за социјалну и дечију заштиту износи око 8 % укупног буџета Града, од 2013. године ради Канцеларија за особе са инвалидитетом, неизвесно финансирање услуга личних пратилаца и персоналних асистената сада има директну буиџетску линију, јавна и јавно куманлна предузећа спроводе мере социјалне политике, а непрестано се ради на уклањању физичких и друштвених баријера – наглашено је између осталог на данашњој седници.

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се особе с инвалидитетом суочавају а то су пре свега сиромаштво, висока стопа незапослености и икљученост из друштва.