Na današnjoj Sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Prilikom obrazlaganja, na sednici je rečeno da se Budžet Grada Novog Sada za 2021. godinu utvrđuje u iznosu od 28.774.932.286,48 dinara, iz sledećih izvora finansiranja: opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 24.584.671.158,60 dinara, sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada Novog Sada, ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava, u iznosu od 174.025.017,00 dinara, donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 2.062.200,00 dinara, transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 314.603.480,00 dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 1.946.774.539,00 dinara, primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 510.000,00 dinara, neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 1.750.907.269,48 dinara i finansijske pomoći EU u iznosu od 1.378.622,40 dinara.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 28.600.907.269,48 dinara. Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 174.025.017,00 dinara – rečeno je na sednici.

Prihodi budžeta Grada za 2021. godinu projektovani su na osnovu ostvarenja sredstava budžeta tokom 2020. godine i imajući u vidu neke, već uobičajene, postavke u planiranju prihoda (poreski prihodi projektuju se u skladu sa nominalnim rastom BDP, a neporeski u skladu sa inflacijom), očekujući, pri tom, da će se dosadašnji trend u naplati prihoda, sa nepromenjenom stopom učešća Grada u republičkim prihodima, nastaviti i dalje.

Kako je naglašeno, sva socijalna davanja iz budžeta ostaju u istom ili uvećanom obimu, kao što su besplatan boravak dece u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” i finansiranje privatnih vrtića, usluge personalne asistencije, prvacima besplatan komplet udžbenika. Takođe, preko devet milijardi dinara biće uloženo u kapitalne investicije, što predstavlja više od trećine ukupnog budžeta. U planu je izgradnja novog objekta Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju, izgradnja tri objekta Predškolske ustanove, rekonstrukcija i sanacija objekata osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, uređenje centra grada, izgradnja biciklističke staze na Futoškom putu, završetak radova na izgradnji parka na Novom naselju, izrada projekta za rekonstrukciju Spensa, izgradnja Atletske dvorane sa stadionom i sportskog kompleksa sa bazenskim sadržajem u Futogu, a kao najznačajnije i najvrednije kapitalno ulaganje navedeno je projektovanje i izgradnja četvrtog mosta preko Dunava – obilaznice oko Novog Sada.