Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova su usvojili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog plana detaljne regulacije prostora između Keja žrtava racije, Beogradskog keja i Dunava u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.) i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet Dnevnik).

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog odluke o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za 18. decembar.