Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова су усвојили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог плана детаљне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник).

На данашњој седници усвојен је Предлог одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2021. годину.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада, о којем ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за 18. децембар.