U petak, 18. decembra održaće se VII sednica Skupštine Grada Novog Sada. Kao i prethodne, iz poznatih razloga, i ova sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, uz poštovanje epidemioloških mera.

Na predloženom Dnevnom redu naći će se više od 50 tačaka, među kojima je svakako najznačajnija donošenje odluke o budžetu za narednu godinu, kojom je planirano da Budžet za 2021. godinu iznosi 28.774.932.286,48 dinara. Ovom odlukom je takođe planirano da sva socijalna davanja iz budžeta ostaju u istom ili uvećanom obimu. To se, pre svega, odnosi na besplatan boravak dece u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” i finansiranje privatnih vrtića, usluge personalne asistencije, prvacima besplatan komplet udžbenika. Preko devet milijardi dinara biće uloženo u kapitalne investicije, što predstavlja više od trećine ukupnog budžeta. U planu je izgradnja novog objekta Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju, izgradnja tri objekta Predškolske ustanove, rekonstrukcija i sanacija objekata osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, uređenje centra grada, izgradnja biciklističke staze na Futoškom putu, završetak radova na izgradnji parka na Novom naselju, izrada projekta za rekonstrukciju Spensa, izgradnja Atletske dvorane sa stadionom i sportskog kompleksa sa bazenskim sadržajem u Futogu, a kao najznačajnije i najvrednije kapitalno ulaganje planirano je projektovanje i izgradnja četvrtog mosta preko Dunava u okviru obilaznice oko Novog Sada.

Odbornice i odbornici će razmatrati i Predlog plana detaljne regulacije prostora između Keja žrtava racije, Beogradskog keja i Dunava i predlozi o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona) i novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet Dnevnik). Oko tridesetak tačaka najavljenog dnevnog reda se odnosi na javna i javna komunalna preduzeća u okviru kojih će se razmatrati predlozi odluka o programima investicionih aktivnosti kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća za narednu godinu.

Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu će takođe biti pred odbornicama i odbornicima. Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.609.666.145,28 dinara. Programom su obuhvaćeni radovi na uređivanju građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada, a polaznu osnovu za izradu Programa predstavljaju potrebe i zahtevi stanovnika Grada Novog Sada, kao neposrednih korisnika infrastrukturnih objekata, kao i planiran priliv budžetskih sredstava.

Jedna od tačaka će biti i Izveštaj o sprovođenju Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine, i realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada (2015-2019).

Na dnevnom redu su i tačke o obezbeđivanju uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP „Novi Sad“ za 2021. godinu, zatim utvrđivanje kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece, o održavanju objekata putne privrede i korišćenju sredstava za zaštitu od požara.