Danas je održana Sednica Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa na kojoj su članice i članovi razmatrali Izveštaj o potpisivanju Izjave o o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane novoimenovanih i novopostavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad za mandat 2020. godine.

Na sednici je rečeno da je Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa Skupštine Grada Novog Sada na prethodnoj sednici doneo Zaključak, kojim je odlučeno da se tekst Izjave uputi svim novoimenovanim i novopostavljenim licima u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad za mandat 2020. godine. Zaključkom je dat rok da potpisanu Izjavu vrate Savetu do 10. decembra 2020. godine.

Služba Skupštine Grada Novog Sada je poslala 66 dopisa sa 112 Izjava, koje je trebalo da potpišu novoimenovana i novopostavljena lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad. Do naznačenog roka, Savetu je vraćeno 95 potpisanih Izjava, što predstavlja 84,82% od novoimenovanih i novopostavljenih lica.