Данас је одржана Седница Савета за праћење примене етичког кодекса на којој су чланице и чланови разматрали Извештај о потписивању Изјаве о о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад за мандат 2020. године.

На седници је речено да је Савет за праћење примене Етичког кодекса Скупштине Града Новог Сада на претходној седници донео Закључак, којим је одлучено да се текст Изјаве упути свим новоименованим и новопостављеним лицима у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад за мандат 2020. године. Закључком је дат рок да потписану Изјаву врате Савету до 10. децембра 2020. године.

Служба Скупштине Града Новог Сада је послала 66 дописа са 112 Изјава, које је требало да потпишу новоименована и новопостављена лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад. До назначеног рока, Савету је враћено 95 потписаних Изјава, што представља 84,82% од новоименованих и новопостављених лица.