Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama Odluke o budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu, kao i Predlog odluke o prihvatanju udela bez naknade Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva FULL PROTECT d.o.o. Beograd i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

U obrazloženju Predloga odluke o izmenama Odluke o budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu navodi se da se rebalansom vrši prestrukturiranje rashodne strane budžeta u okviru nepromenjenog obima budžeta koji je utvrđen važećom Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Kako je objašnjeno, najznačajnije izmene aproprijacija, u pogledu obima dodatih sredstava, predložene su kod Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u vidu pomoći zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19, i to za JGSP-a “Novi Sad” u iznosu od 300 miliona dinara, odnosno za JKP “Parking servis” u iznosu od 30 miliona dinara.

Predlogom rebalansa se raspoređuju sredstva i JP Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“, potom Gradskoj uprave za građevinsko zemljište i investicije, Fondaciji „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, te Zavodu za zaštitu spomenika kulture, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, gde su predložena uvećana planirana sredstva za tekuće transfere Centru za socijalni rad Grada Novog Sada u iznosu od 42,4 miliona dinara, koja su većim delom namenjena za jednokratne pomoći i druge oblike pomoći koje Centar realizuje, kao i Gradskoj upravi za komunalne poslove u okviru aktivnosti koje se odnose na upravljanje u vanrednim situacijama i omogućavanja uslova za smeštaj i boravak građana ugroženih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 u privremenoj bolnici u “Hali 1” na Novosadskom sajmu.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada, zakazanoj za utorak, 29. decembra.