Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџета Града Новог Сада за 2020. годину, као и Предлог одлуке о прихватању удела без накнаде Града Новог Сада у капиталу привредног друштва FULL PROTECT д.о.о. Београд и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

У образложењу Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџета Града Новог Сада за 2020. годину наводи се да се ребалансом врши преструктурирање расходне стране буџета у оквиру непромењеног обима буџета који је утврђен важећом Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

Како је објашњено, најзначајније измене апропријација, у погледу обима додатих средстава, предложене су код Градске управе за саобраћај и путеве, у виду помоћи због потешкоћа у пословању проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19, и то за ЈГСП-а “Нови Сад” у износу од 300 милиона динара, односно за ЈКП “Паркинг сервис” у износу од 30 милиона динара.

Предлогом ребаланса се распоређују средства и ЈП Спортском и пословном центру „Војводина“, потом Градској управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Фондацији „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, те Заводу за заштиту споменика културе, Градској управи за социјалну и дечију заштиту, где су предложена увећана планирана средства за текуће трансфере Центру за социјални рад Града Новог Сада у износу од 42,4 милиона динара, која су већим делом намењена за једнократне помоћи и друге облике помоћи које Центар реализује, као и Градској управи за комуналне послове у оквиру активности које се односе на управљање у ванредним ситуацијама и омогућавања услова за смештај и боравак грађана угрожених пандемијом заразне болести COVID-19 у привременој болници у “Хали 1” на Новосадском сајму.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада, заказаној за уторак, 29. децембра.