Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihatili su na današnjoj sednici Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku broj 1 u severnom delu Bukovca i Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u severnom delu Stepanovićeva i uputili ih Skupštini na razmatranje.

Na današnjoj sednici Saveta prihvaćen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Stadion „Karađorđe“ sa neposrednim okruženjem), potom Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 2), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I), kao i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova uz Ulicu Kornelija Stankovića u Novom Sadu (lokalitet verskog objekta uz Ulicu Kornelija Stankovića.

Savet je prihvatio i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog odluke o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2021. godini, Predlog odluke o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2021. godini i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2021. godinu.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.