Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихатили су на данашњој седници План детаљне регулације простора за пословање у блоку број 1 у северном делу Буковца и План детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићева и упутили их Скупштини на разматрање.

На данашњој седници Савета прихваћен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Стадион „Карађорђе“ са непосредним окружењем), потом Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 2), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I), као и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2021. години, Предлог одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.