Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu, Predlog Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu.

Na današnjoj sednici usvojeni su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu,  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad i Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, pravo svojine na objektu – pomoćnoj zgradi površine 25m2, koja je u državnoj svojini Republike Srbije, sa upisanim pravom korišćenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izgrađenoj na parceli broj 900 K.O.Novi Sad III, koja je u javnoj svojini Grada Novog Sada.

O usvojenim predlozima raspravljaće odbornici na za sutra zakazanoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.