Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, Предлог Одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину.

На данашњој седници усвојени су и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину,  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, право својине на објекту – помоћној згради површине 25м2, која је у државној својини Републике Србије, са уписаним правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, изграђеној на парцели број 900 К.О.Нови Сад III, која је у јавној својини Града Новог Сада.

О усвојеним предлозима расправљаће одборници на за сутра заказаној седници Скупштине Града Новог Сада.