Poslednja sednica Skupštine Grada Novog Sada u 2020. godini održaće se u utorak, 29. decembra sa početkom u 10 časova u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, uz poštovanje epidemioloških mera.

Na predloženom Dnevnom redu VIII sednice, naći će se više od 50 tačaka, među kojima i  Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, kojom se predviđa da se izvrši prestrukturiranje rashodne strane budžeta u okviru nepromenjenog obima budžeta koji je utvrđen važećom Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu. Najznačajnije izmene aproprijacija, u pogledu obima dodatih sredstava, predložene su kod Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u vidu pomoći zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19, za JGSP “Novi Sad” i za JKP “Parking servis”. Predlogom rebalansa se raspoređuju sredstva i JP Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“, potom Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, Fondaciji „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, te Zavodu za zaštitu spomenika kulture, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, gde su predložena uvećana planirana sredstva za tekuće transfere Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, koja su većim delom namenjena za jednokratne pomoći i druge oblike pomoći koje Centar realizuje, kao i Gradskoj upravi za komunalne poslove u okviru aktivnosti koje se odnose na upravljanje u vanrednim situacijama i omogućavanja uslova za smeštaj i boravak građana ugroženih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 u privremenoj bolnici u “Hali 1” na Novosadskom sajmu.

Odbornice i odbornici će razmatrati i planove detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku broj 1 u severnom delu Bukovca i u severnom delu Stepanovićeva, zatim izmene i dopune Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu lokalitet Stadion ,,Karađorđe“ sa neposrednim okruženjem i u Ulici cara Dušana broj 2, kao i Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra І).

Jedna od tačaka će biti i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Prema predloženom dnevnom redu na sednici će se raspravljati i o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Sredstva za realizaciju Programa planirana su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.182.335.647,70 dinara, a namenjena su za izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata namenjenih za potrebe penzionera – Dom penzionera u Kaću, zatim u Novom Sadu u Poštanskoj ulici. Takođe, za rekonstrukciju i dogradnju Mađarskog kulturnog centra, KUD Bukovac, KUD Stepanovićevo, za investicione radove na Dečijem kulturnom centru i u Domu kulture Rumenka. Izgradnja objekta doma zdravlja na Adicama, izgradnja vrtića na Sajlovu i Veterniku i tako dalje.

Na poslednjoj sednici u ovoj godini biće razmatrani, između ostalog i programi poslovanja JKP „Parking servis“ i JP „Urbanizam“, kao i predlozi odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog komunalnog preduzeća ,,Parking servis“, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća ,,Novi Sad“ i Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Vojvodina“, zatim i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama Programa poslovanja ovih preduzeća za 2020. godinu.

Biće razmatrani i Predlog odluke o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2021. godini i Predlog odluke o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2021. godini, a 13 tačaka se odnosi na davanje saglasnosti na programe rada ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2021. godinu. Kulturnog centra, Gradske biblioteke,  Istorijskog arhiva Grada, Muzeja Grada Novog Sada, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Pozorišta mladih, ,,Novosadskog pozorišta-Ujvіdekі Szinhaz“, Sterijinog pozorja, Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar ,,Mladost” Futog, Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar ,,Kisač”, Kulturnog centra Rumenka, Ustanove za izradu tapiserija ,,Atelje 61, Novosadskog dečijeg kulturnog centra.

Pred odbornicama i odbornicima će biti i pet godišnjih izveštaja o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2019. godinu: Apoteke, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Doma zdravlja ,,Novi Sad“ kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2020. godinu.