Последња седница Скупштине Града Новог Сада у 2020. години одржаће се у уторак, 29. децембра са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине, уз поштoвање епидемиолошких мера.

На предложеном Дневном реду VIII седнице, наћи ће се више од 50 тачака, међу којима и  Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, којом се предвиђа да се изврши преструктурирање расходне стране буџета у оквиру непромењеног обима буџета који је утврђен важећом Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину. Најзначајније измене апропријација, у погледу обима додатих средстава, предложене су код Градске управе за саобраћај и путеве, у виду помоћи због потешкоћа у пословању проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19, за ЈГСП “Нови Сад” и за ЈКП “Паркинг сервис”. Предлогом ребаланса се распоређују средства и ЈП Спортском и пословном центру „Војводина“, потом Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, Фондацији „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, те Заводу за заштиту споменика културе, Градској управи за социјалну и дечију заштиту, где су предложена увећана планирана средства за текуће трансфере Центру за социјални рад Града Новог Сада, која су већим делом намењена за једнократне помоћи и друге облике помоћи које Центар реализује, као и Градској управи за комуналне послове у оквиру активности које се односе на управљање у ванредним ситуацијама и омогућавања услова за смештај и боравак грађана угрожених пандемијом заразне болести COVID-19 у привременој болници у “Хали 1” на Новосадском сајму.

Одборнице и одборници ће разматрати и планове детаљне регулације простора за пословање у блоку број 1 у северном делу Буковца и у северном делу Степановићева, затим измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду локалитет Стадион ,,Карађорђе“ са непосредним окружењем и у Улици цара Душана број 2, као и Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра І).

Једна од тачака ће бити и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Према предложеном дневном реду на седници ће се расправљати и о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у укупном износу од 1.182.335.647,70 динара, а намењена су за изградњу и капитално одржавање зграда и објеката намењених за потребе пензионера – Дом пензионера у Каћу, затим у Новом Саду у Поштанској улици. Такође, за реконструкцију и доградњу Мађарског културног центра, КУД Буковац, КУД Степановићево, за инвестиционе радове на Дечијем културном центру и у Дому културе Руменка. Изградња објекта дома здравља на Адицама, изградња вртића на Сајлову и Ветернику и тако даље.

Нa пoслeдњoj сeдници у oвoj гoдини бићe рaзмaтрaни, измeђу oстaлoг и програми пословања ЈКП „Паркинг сервис“ и ЈП „Урбанизам“, као и предлози одлука о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис“, Јавног градског саобраћајног предузећа ,,Нови Сад“ и Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“, затим и предлози решења о давању сагласности на одлуке о изменама Програма пословања ових предузећа за 2020. годину.

Биће разматрани и Предлог одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2021. години и Предлог одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години, а 13 тачака се односи на давање сагласности на програме рада установа културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину. Културног центра, Градске библиотеке,  Историјског архива Града, Музеја Града Новог Сада, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Позоришта младих, ,,Новосадског позоришта-Ujvіdеkі Szinhaz“, Стеријиног позорја, Установе за културу и образовање Културни центар ,,Младост” Футог, Установе за културу и образовање Културни центар ,,Кисач”, Културног центра Руменка, Установе за израду таписерија ,,Атеље 61, Новосадског дечијег културног центра.

Пред одборницама и одборницима ће бити и пет годишњих извештаја о раду и пословању здравствених установа за 2019. годину: Апотеке, Завода за здравствену заштиту студената, Завода за здравствену заштиту радника, Завода за хитну медицинску помоћ, Дома здравља ,,Нови Сад“ као и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2020. годину.