Danas je održana VIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu

2. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

3. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku broj 1 u severnom delu Bukovca

4. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u severnom delu Stepanovićeva

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Stadion „Karađorđe“ sa neposrednim okruženjem)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 2)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova uz Ulicu Kornelija Stankovića u Novom Sadu (lokalitet verskog objekta uz Ulicu Kornelija Stankovića)

9. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu

10. Odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

11. Odluka o izmenama Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

12. Odluka o izmenama Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

13. Odluka o obezbeđivanju sredstava za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu

23. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

24. Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2021. godini

25. Odluka o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2021. godini

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2021. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház“, Novi Sad za 2021. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2021. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2021. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2021. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2021. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu

42. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2019. godinu

43. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu

44. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2019. godinu

45. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2019. godinu

46. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2020. godinu

48. Odluka o prenosu prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, bez naknade

49. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, pravo svojine na objektu – pomoćnoj zgradi površine 25m2, koja je u državnoj svojini Republike Srbije, sa upisanim pravom korišćenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izgrađenoj na parceli broj 900 K.O.Novi Sad III, koja je u javnoj svojini Grada Novog Sada

50. Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7, privrednom društvu „VEGA PROPERTIES RADNIČKI“ DOO NOVI SAD

51. Odluka o prihvatanju udela bez naknade Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva FULL PROTECT d.o.o. Beograd

52. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada SPORTSKOM UDRUŽENJU ULIČNOG BASKETA „BASKET3X3“

53. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika, sedam članova i sekretara Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju predsednika, devet članova i sekretara Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za predstavke i predloge

– Rešenje o izboru člana Komisije za predstavke i predloge