Članice i članovi Saveta za osobe invaliditetom na današnjoj sednici upoznali su se sa radom Saveza za sport i rekreaciju invalida Grada Novog Sada.

Informaciju o radu ovog Saveza predstavio je Srđan Tomičić, organizator i realizator sportske rekreacije. Prema njegovim rečima, Savez se bavi organizovanjem  sportsko-rekreativnih aktivnosti kao i trenažnim radom sa sportskim ekipama i takmičarima pojedinačno, a sve u cilju da se za osobe sa invaliditetom, organizuje i realizuje sportsko-rekreativna aktivnost, afirmiše sport i rekreacija, poboljša socijalni i psihološki aspekt života kao i da se postignu vrhunski rezultati u sportskim disciplinama kojima se bave osobe sa invaliditetom.

U skladu sa pravilnicima Sportskog Saveza invalida Srbije, Vojvodine i Grada Novog Sada, kao i pravilnicima sportskih saveza za pojedine discipline, Savez organizuje takmičenja na opštinskim prvenstvima, takmiči se na pokrajinskim i državnim prvenstvima i učestvuje u tradicionalnim takmičenjima  i susretima.

Savez za sport i rekreaciju invalida Grada Novog Sada osnovan je 1965. godine, a trenutno je u njega učlanjeno 13 organizacija i to Društvo za sport i rekreaciju invalida rada „Fruška gora“, Društvo za sport i rekreaciju invalida rada „Bačka“, Društvo za sport i rekreaciju invalida „Liman“, Društvo za sport i rekreaciju invalidnih lica „27. juli“ Futog, Društvo za sport i rekreaciju invalida u kolicima i ostalih „Bolji život“, Sportsko-rekreativni klub „Globus“ za osobe sa invaliditetom, Sportsko društvo gluvih „Polet“, Društvo za sport i rekreaciju slepih i slabovidih „Luj Braj“, Društvo za sport ratnih vojnih invalida „Borac“, Invalidno streljačka družina „Strelac“, Stonotenisko udruženje osoba sa invaliditetom „Tvrđava 00211“, Sportsko boćarsko udruženje osoba sa invaliditetom „Uspon“ i Stonotenisko udruženje osoba sa invaliditetom „Neos“. U ovih 13 organizacija učestvuje oko 1000 osoba sa invaliditetom.

Predsednica Saveta Sonja Radaković se zahvalila na prezentaciji Saveza i rekla da će im Savet, u okviru svojih ingerencija, kao i do sada pružiti neophodnu pomoć.