Чланице и чланови Савета за особе инвалидитетом на данашњој седници упознали су се са радом Савеза за спорт и рекреацију инвалида Града Новог Сада.

Информацију о раду овог Савеза представио је Срђан Томичић, организатор и реализатор спортске рекреације. Према његовим речима, Савез се бави организовањем  спортско-рекреативних активности као и тренажним радом са спортским екипама и такмичарима појединачно, а све у циљу да се за особе са инвалидитетом, организује и реализује спортско-рекреативна активност, афирмише спорт и рекреација, побољша социјални и психолошки аспект живота као и да се постигну врхунски резултати у спортским дисциплинама којима се баве особе са инвалидитетом.

У складу са правилницима Спортског Савеза инвалида Србије, Војводине и Града Новог Сада, као и правилницима спортских савеза за поједине дисциплине, Савез организује такмичења на општинским првенствима, такмичи се на покрајинским и државним првенствима и учествује у традиционалним такмичењима  и сусретима.

Савез за спорт и рекреацију инвалида Града Новог Сада основан је 1965. године, а тренутно је у њега учлањено 13 организација и то Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa рaдa „Фрушкa гoрa“, Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa рaдa „Бaчкa“, Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa „Лиман“, Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидних лица „27. јули“ Футог, Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa у кoлицимa и oстaлих „Бoљи живoт“, Спортско-рекреативни клуб „Глобус“ за особе са инвалидитетом, Спортско друштво глувих „Полет“, Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу слепих и слабовидих „Луј Брај“, Друштво за спорт ратних војних инвалида „Борац“, Инвалидно стрељачка дружина „Стрелац“, Стонотениско удружење особа са инвалидитетом „Тврђава 00211“, Спортско боћарско удружење особа са инвалидитетом „Успон“ и Стонотениско удружење особа са инвалидитетом „Неос“. У ових 13 организација учествује око 1000 особа са инвалидитетом.

Председница Савета Соња Радаковић се захвалила на презентацији Савеза и рекла да ће им Савет, у оквиру својих ингеренција, као и до сада пружити неопходну помоћ.