Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatrana je Informacija o Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2021. godinu.

U razgovoru sa članovima Saveta, savetnicom gradonačelnika Ljiljanom Koković, i pomoćnicom načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Milenom Marković, predstavnici prisutnih udruženja iz oblasti socijalne zaštite imali su priliku da na današnjoj sednici dobiju informaciju, upustvo kao i pojašnjenje u vezi raspisanog konkursa.

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu raspisala je javni konkurs za dodelu 45 miliona dinara iz budžeta Grada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Novi Sad. Za program udruženja predviđeno je 25 miliona, za programe dnevne potrošnje u zajednici 10 miliona, za programe podrške za samostalan život u društvu osobe sa invaliditetom 5 miliona, programe podrške porodici sa decom 2 miliona, i za programe savetodavno-terapijske, socijalno-edukativna i rehabilitaciono-terapijske podrške 3 miliona dinara.

Konkurs je objavljen 15. januara u „Službenom listu Grada Novog Sada“, na sajtu Grada, na portalu eUprava i oglasnoj tabli Skupštine grada. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, dok je rok za realizaciju programa do 31. decembra ove godine.

Programi koji apliciraju na ovom Konkursu trebaju da doprinesu razvoju inovativnih usluga, unapređenju postojećih  ili da utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite. Udruženje može biti predlagač najviše dva programa u okviru konkursa.