На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама разматрана је Информација о Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2021. годину.

У разговору са члановима Савета, саветницом градоначелника Љиљаном Коковић, и помоћницом начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту Миленом Марковић, представници присутних удружења из области социјалне заштите имали су прилику да на данашњој седници добију информацију, упуство као и појашњење у вези расписаног конкурса.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту расписала је јавни конкурс за доделу 45 милиона динара из буџета Града за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Нови Сад. За програм удружења предвиђено је 25 милиона, за програме дневне потрошње у заједници 10 милиона, за програме подршке за самосталан живот у друштву особе са инвалидитетом 5 милиона, програме подршке породици са децом 2 милиона, и за програме саветодавно-терапијске, социјално-едукативна и рехабилитационо-терапијске подршке 3 милиона динара.

Конкурс је објављен 15. јануара у „Службеном листу Града Новог Сада“, на сајту Града, на порталу еУправа и огласној табли Скупштине града. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, док је рок за реализацију програма до 31. децембра ове године.

Програми који аплицирају на овом Конкурсу требају да допринесу развоју иновативних услуга, унапређењу постојећих  или да утичу на већи обухват корисника у постојећем систему социјалне заштите. Удружење може бити предлагач највише два програма у оквиру конкурса.