Na sednici Saveta za kulturu i informisanje koja je održana danas, razmatran je i prihvaćen Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“.

Pravni osnov za donošenje ovakvog Rešenja sadržan je u Odluci o ustanovljavanju stalne manifestacijeu oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad ,,Antićevi dani“ kojom je propisano da Odbor ima predsednika, zamenika predsednika i 11 članova koje imenuje Skupština Grada Novog Sada na predlog Gradonačelnika Grada Novog Sada. Navedenim članom je propisano i da se Odbor obrazuje iz reda stručnih i javnih radnika, poznavalaca književnog stvaralaštva.

Predlogom rešenja u Odbor je, umesto Zdravka Jelušića, za zamenika predsednika Odbora predložena Jelena Marinković Radomirović, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, s obzirom da dosadašnji zamenik predsednika Odbora nije više na navedenoj funkciji.

Takođe, navedenim predlogom rešenja, umesto dr Vladimira Jelića predlaže se za člana Odbora, Dina Vučinić, koja obavlja funkciju člana Gradskog veća za obrazovanje.