На седници Савета за културу и информисање која је одржана данас, разматран је и прихваћен Предлог решења о разрешењу и именовању заменика председника и члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“.

Правни основ за доношењe оваквог Рeшења садржан је у Одлуци о установљавању сталне манифестацијеу области културе од значаја за Град Нови Сад ,,Антићеви дани“ којом је прописано да Одбор има председника, заменика председника и 11 чланова које именује Скупштина Града Новог Сада на предлог Градоначелника Града Новог Сада. Наведеним чланом је прописано и да се Одбор образује из реда стручних и јавних радника, познавалаца књижевног стваралаштва.

Предлогом решења у Одбор је, уместо Здравка Јелушића, за заменика председника Одбора предложена Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада, с обзиром да досадашњи заменик председника Одбора није више на наведеној функцији.

Такође, наведеним предлогом решења, уместо др Владимира Јелића предлаже се за члана Одбора, Дина Вучинић, која обавља функцију члана Градског већа за образовање.