Danas je održana X sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Plan detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Danila Kiša broj 21)

3. Odluka o izradi Plana generalne regulacije blokova uz Bulevar Evrope u Novom Sadu

4. Odluka o izmeni i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada

5. Odluka o izmeni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

6. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu

7. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za jednočlano domaćinstvo

8. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za tročlano domaćinstvo

9. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za četvoročlano domaćinstvo

10. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za petočlano domaćinstvo

11. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za šestočlano i veće domaćinstvo

12. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, XII Mesnoj zajednici „Južni Telep“

13. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Detelinara“

14. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Muzeju Grada Novog Sada, Petrovaradin

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

16. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

17. Odluka kojim se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini Republike Srbije, u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele br. 925/1 površine 9.671,00 m2, 925/2 površine 1.206,00 m2, 3192/1 površine 7.692,00 m2, 943 površine 1.346,00 m2, 945 površine 3.012,00 m2, 935/2 površine 4.133,00 m2, 944/3, površine 1.167,00 m2, 923/2 površine 3.249,00 m2, 944/2 površine 5.384,00 m2 i 921/2 površine 2.304,00 m2 sve u K.O. Novi Sad III, u Radnoj zoni Sever IV u Novom Sadu

18. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“

19. Ostavka na funkciju člana Gradske izborne komisije

20. Imenovanje člana Gradske izborne komisije, na predlog Odborničke grupe Pokret obnove Kraljevine Srbije

21. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

22. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Laza Kostić“, Kovilj

– Rešenje o izboru člana Saveta za komunalne delatnosti

– Rešenje o izboru člana Saveta za kulturu i informisanje

– Rešenje o izboru člana Saveta za obrazovanje

– Rešenje o izboru člana Saveta za ekonomski razvoj Grada

– Rešenje o izboru člana Komisije za rodnu ravnopravnost

– Rešenje o izboru člana Saveta za obrazovanje

– Rešenje o izboru člana Saveta za kulturu i informisanje