Данас је одржана X седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. План детаљне регулације дела радне зоне Север IV северно од инфраструктурног коридора у Новом Саду

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Данила Киша број 21)

3. Одлука о изради Плана генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду

4. Одлука о измени и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада

5. Одлука о измени Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

6. Одлука о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину

7. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за једночлано домаћинство

8. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство

9. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за четворочлано домаћинство

10. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за петочлано домаћинство

11. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за шесточлано и веће домаћинство

12. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, XII Месној заједници „Јужни Телеп“

13. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Детелинара“

14. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Музеју Града Новог Сада, Петроварадин

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

16. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

17. Одлука којим се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта које је у јавној својини Републике Србије, у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле бр. 925/1 површине 9.671,00 m2, 925/2 површине 1.206,00 m2, 3192/1 површине 7.692,00 m2, 943 површине 1.346,00 m2, 945 површине 3.012,00 m2, 935/2 површине 4.133,00 m2, 944/3, површине 1.167,00 m2, 923/2 површине 3.249,00 m2, 944/2 површине 5.384,00 m2 и 921/2 површине 2.304,00 m2 све у К.О. Нови Сад III, у Радној зони Север IV у Новом Саду

18. Решење о разрешењу и именовању заменика председника и члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“

19. Оставка на функцију члана Градске изборне комисије

20. Именовање члана Градске изборне комисије, на предлог Одборничке групе Покрет обнове Краљевине Србије

21. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

22. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Лаза Костић“, Ковиљ

– Решење о избору члана Савета за комуналне делатности

– Решење о избору члана Савета за културу и информисање

– Решење о избору члана Савета за образовање

– Решење о избору члана Савета за економски развој Града

– Решење о избору члана Комисије за родну равноправност

– Решење о избору члана Савета за образовање

– Решење о избору члана Савета за културу и информисање