Članice i članovi Savet za osobe sa invaliditetom na današnjoj sednici jednoglasno su usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, Predlogom odluke propisano je da je Preduzeće dužno da ima zaključen ugovor sa telekomunikacionim operaterom koji će pružati usluge plaćanja parkiranja slanjem sms poruka putem mobilnog telefona. Istim Predlogom odluke izvršena je izmena u članu 2., Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, tako da je propisano da će Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu doneti rešenje o ispunjenosti uslova za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom na osnovu akta Gradskog veća Grada Novog Sada kojim se bliže uređuju uslovi, način i postupak za korišćenje parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom.

Predlogom odluke propisano je da za korišćenje posebnog parkirališta, korisnik usluge parkiranja može platiti cenu parkiranja za svaki započeti sat korišćenja i to slanjem sms poruke putem mobilnog telefona, korišćenjem aplikacije koja omogućava naplatu parkiranja u ime i za račun Preduzeća, isticanjem parking karte sa tačnim podacima s unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila, ili kupovinom satne elektronske parking karte u prodajnom objektu koji je označen za tu namenu. Takođe, propisano je da je na javnim parkiralištima zabranjeno parkiranje vozila na parking mestu, koje je na osnovu akta Gradske uprave obeleženo za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom, ako ne poseduje Nalepnicu Preduzeća za korišćenje parking mesta.

Prihvaćeni Predlog odluke upućen je Skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za 12. mart.