Чланице и чланови Савет за особе са инвалидитетом на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада.

Како је на данашњој седници речено, Предлогом одлуке прописано је да је Предузеће дужно да има закључен уговор са телекомуникационим оператером који ће пружати услуге плаћања паркирања слањем смс порука путем мобилног телефона. Истим Предлогом одлуке извршена је измена у члану 2., Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, тако да је прописано да ће Градска управа за социјалну и дечију заштиту донети решење о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом на основу акта Градског већа Града Новог Сада којим се ближе уређују услови, начин и поступак за коришћење паркинг места за возила особа са инвалидитетом.

Предлогом одлуке прописано је да за коришћење посебног паркиралишта, корисник услуге паркирања може платити цену паркирања за сваки започети сат коришћења и то слањем смс поруке путем мобилног телефона, коришћењем апликације која омогућава наплату паркирања у име и за рачун Предузећа, истицањем паркинг карте са тачним подацима с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила, или куповином сатне електронске паркинг карте у продајном објекту који је означен за ту намену. Такође, прописано је да је на јавним паркиралиштима забрањено паркирање возила на паркинг месту, које је на основу акта Градске управе обележено за паркирање возила особа са инвалидитетом, ако не поседује Налепницу Предузећа за коришћење паркинг места.

Прихваћени Предлог одлуке упућен је Скупштини Града Новог Сада, о којем ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за 12. март.