Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova su usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Prostornog plana Grada Novog Sada (lokalitet radne zone u Kaću), Predlog plana generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije prostora za proširenje stanovanja – Klisa u Starim Ledincima, Predlog plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima uz Ulicu školsku u Veterniku i Predlog plana detaljne regulacije novog centra u Rumenki.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), Predlog odluke o  izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet DES i drugi), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet u Ulici kralja Petra I br.1) i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije područja stanovanja „Sajlovo“ u Novom Sadu.

Savet je prihvatio Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu u ulici Momčila Tapavice bb, lamela 6, Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za dvočlano domaćinstvo, Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. decembar 2020. godine kao i Predlog rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove.