Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова су усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Просторног плана Града Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу), Предлог плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Старим Лединцима, Предлог плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима уз Улицу школску у Ветернику и Предлог плана детаљне регулације новог центра у Руменки.

На данашњој седници прихваћени су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Предлог одлуке о  изменамa и допунамa Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет ДЕС и други), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици краља Петра I бр.1) и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације подручја становања „Сајлово“ у Новом Саду.

Савет је прихватио Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6, Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство, Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2020. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. децембар 2020. године као и Предлог решења о изменама Решења о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове.