Članice i članovi Saveta za kulturu i informisanje su na današnjoj sednici razmatrali i prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu.

Pozorište mladih dostavilo je Gradskoj upravi za kulturu Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu, koju je doneo Upravni odbor.

Navedenom odlukom, Pozorište mladih je izvršilo preraspodelu sopstvenih sredstava, tako što su odustali od realizacije predstave „Radni naslov: Plavi Petar“ u režiji Petra Pašova, pri čemu se iznos sredstava planiran za realizaciju ovog projekta preusmerava na realizaciju projekta „Učene Mišice“ u režiji Emilije Mrdaković i projekta „Koralina“ u režiji Jakub Makѕymov. Izvršena je promena u nazivu predstave „Radni naslov: Zečija škola“ u režiji Emilije Mrdaković, kao i predstave ,,Radni naslov: Generacija“ u režiji Kokana Mladenovića.