Чланице и чланови Савета за културу и информисање су на данашњој седници разматрали и прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину.

Позориште младих доставило је Градској управи за културу Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Управни одбор.

Наведеном одлуком, Позориште младих је извршило прерасподелу сопствених средстава, тако што су одустали од реализације представе „Радни наслов: Плави Петар“ у режији Петра Пашова, при чему се износ средстава планиран за реализацију овог пројекта преусмерава на реализацију пројекта „Учене Мишице“ у режији Емилије Мрдаковић и пројекта „Коралина“ у режији Jakub Makѕymov. Извршена је промена у називу представе „Радни наслов: Зечија школа“ у режији Емилије Мрдаковић, као и представе ,,Радни наслов: Генерација“ у режији Кокана Младеновића.