Danas je održana XI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Ostavka Milice Rodić na funkciju odbornice Skupštine Grada Novog Sada

2. Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

3. Odluka o izmenama i dopunama Prostornog plana Grada Novog Sada (lokalitet radne zone u Kaću)

4. Plan generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

5. Plan detaljne regulacije prostora za proširenje stanovanja – Klisa u Starim Ledincima

6. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima uz Ulicu školsku u Veterniku

7. Plan detaljne regulacije novog centra u Rumenki

8. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

9. Odluka o  izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

10. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet DES i drugi)

11. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet u Ulici kralja Petra I br.1)

12. Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja stanovanja „Sajlovo“ u Novom Sadu

13. Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

14. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

15. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada

16. Odluka o izmeni i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

17. Odluka o određivanju organa nadležnog za davanje saglasnosti u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene na teritoriji Grada Novog Sada

18. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

19. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

21. Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu u ulici Momčila Tapavice bb, lamela 6

22. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za dvočlano domaćinstvo

23. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2021. godinu

24. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

25. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

26. Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

27. Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

28. Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju

29. Rešenje povodom Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. decembar 2020. godine

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju rezervi Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu

32. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2020. godinu

33. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2021. godinu

34. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada

35. Odluka kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele broj 107 površine 21.038 m2 K.O. Novi Sad III

36. Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Novom Sadu

37. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

38. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

39. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

40. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada SPORTSKOM UDRUŽENJU ULIČNOG BASKETA „BASKET3H3“

41. Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove

42. Ostavka dr Aleksandra N. Ašonje na funkciju direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

43. Ostavka Dragana Đorđevića na funkciju člana Gradske izborne komisije

44. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za sport i omladinu

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

– Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad