Данас је одржана XI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Оставка Милице Родић на функцију одборнице Скупштине Града Новог Сада

2. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

3. Одлука о изменама и допунама Просторног плана Града Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу)

4. План генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду

5. План детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Старим Лединцима

6. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима уз Улицу школску у Ветернику

7. План детаљне регулације новог центра у Руменки

8. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

9. Одлука о  изменамa и допунамa Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

10. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет ДЕС и други)

11. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици краља Петра I бр.1)

12. Одлука о изради плана детаљне регулације подручја становања „Сајлово“ у Новом Саду

13. Одлука о измени и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада

14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

15. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада

16. Одлука о измени и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

17. Одлука о одређивању органа надлежног за давање сагласности у поступку озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене на територији Града Новог Сада

18. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

19. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

21. Одлука о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6

22. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство

23. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину

24. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

25. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

26. Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

27. Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

28. Анализa пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2020. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању

29. Решење поводом Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. децембар 2020. године

30. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању резерви Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину

32. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2020. годину

33. План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2021. годину

34. Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада

35. Одлука којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле број 107 површине 21.038 m2 К.О. Нови Сад III

36. Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у Граду Новом Саду

37. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

38. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

39. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

40. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ УЛИЧНОГ БАСКЕТА „БАСКЕТ3Х3“

41. Решење о изменама Решења о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове

42. Оставка др Александра Н. Ашоње на функцију директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

43. Оставка Драгана Ђорђевића на функцију члана Градске изборне комисије

44. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за спорт и омладину

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

– Решење о престанку дужности два члана Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Апотеке Нови Сад