Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada prihvatili su na današnjoj sednici Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada, koji je takođe upućen Skupštini na razmatranje.