Чланови Савета за економски развој града прихватили су на данашњој седници Предлог решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини града на разматрање. На данашњој седници прихваћен је и Предлог решења о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, који је такође упућен Скупштини на разматрање.