Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu.

Kako je rečeno na sednici, ovaj Program obuhvata nabavku malog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom prostoru sa pumpom za vodu, rezervoarom za vodu, rezervoarom za penilo, vatrogasnom opremom koja se skladišti na vozilu i drugom opremom. Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su iz budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu u iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Gradska uprava za komunalne poslove sprovela je otvoreni postupak javne nabavke ovog vatrogasnog vozila i nakon toga je 17.08.2020. godine, sa dobavljačem d.o.o „Trio Motors“ iz Novog Sada zaključila ugovor o nabavci u ukupnoj vrednosti od 11.379.600,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Isto vatrogasno vozilo marke Isuzu, model ATFS 87 C, isporučeno je 12.11.2020. godine, a zatim 11.03.2021. godine i predato na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektoru za vanredne situacije, Upravi za vanredne situacije u Novom Sadu.

Prihvaćeni Izveštaj upućen je Skupštini Grada Novog Sada o kojem će  raspravljati odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za ponedeljak, 5. aprila.