На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину.

Како је речено на седници, овај Програм обухвата набавку малог ватрогасног возила за гашење шумских пожара и пожара на отвореном простору са пумпом за воду, резервоаром за воду, резервоаром за пенило, ватрогасном опремом која се складишти на возилу и другом опремом. Средства за реализацију Програма обезбеђена су из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 12.000.000,00 динара.

Градска управа за комуналне послове спровела је отворени поступак јавне набавке овог ватрогасног возила и након тога је 17.08.2020. године, са добављачем д.о.о „Трио Моторс“ из Новог Сада закључила уговор о набавци у укупној вредности од 11.379.600,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Исто ватрогасно возило марке Исузу, модел АТФС 87 Ц, испоручено је 12.11.2020. године, а затим 11.03.2021. године и предато на коришћење Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, Управи за ванредне ситуације у Новом Саду.

Прихваћени Извештај упућен је Скупштини Града Новог Сада о којем ће  расправљати одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за понедељак, 5. априла.