Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatrani su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra „Rumenka“ Rumenka, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad,  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za izradu tapiserija ,,Atelje 61“, Petrovaradin, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar ,,Kisač“, Kisač, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Sterijinog pozorja, Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturnog centra „Mladost“ Futog, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad,  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Novosadskog pozorišta – „Újvidéki Színház“, Novi Sad.

Članice i članovi Saveta za kulturu i informisanje razmatrali su i mišljenje Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada povodom podnete Inicijative Prirodno-matematičkog fakulteta, Novi Sad za postavljanje biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu.

Svi predlozi su prihvaćeni većinom glasova i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.