На данашњој седници Савета за културу и информисање разматрани су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра „Руменка“ Руменка, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта младих, Нови Сад,  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија ,,Атеље 61“, Петроварадин, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар ,,Кисач“, Кисач, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стеријиног позорја, Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културног центра „Младост“ Футог, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Новосадског позоришта – „Újvidéki Színház“, Нови Сад.

Чланице и чланови Савета за културу и информисање разматрали су и мишљење Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада поводом поднете Иницијативе Природно-математичког факултета, Нови Сад за постављање бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду.

Сви предлози су прихваћени већином гласова и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.