Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Novi Sad.

Donošenje novog Statuta uslovljeno je stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i usklađivanjem sa odredbama ovog zakona, koje uređuju oblast apotekarske delatnosti, odredbama koje se odnose na uslove i postupak imenovanja organa zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, kao i njihov mandat.

Pored navedenog, sa odredbama Zakona i Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova usklađen je i naziv ustanove, tako da sada glasi Apotekarska ustanova Novi Sad, umesto dosadašnjeg naziva Apoteka Novi Sad.