Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици разматрали су и већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Нови Сад.

Доношење новог Статута условљено је ступањем на снагу Закона о здравственој заштити и усклађивањем са одредбама овог закона, које уређују област апотекарске делатности, одредбама које се односе на услове и поступак именовања органа здравствених установа у јавној својини, као и њихов мандат.

Поред наведеног, са одредбама Закона и Уредбе о плану мреже здравствених установа усклађен је и назив установе, тако да сада гласи Апотекарска установа Нови Сад, уместо досадашњег назива Апотека Нови Сад.