Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku razmatrani su i jednoglasno prihvaćeni Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), Predlog plana generalne regulacije centra u Veterniku i Predlog plana detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu.

Takođe, razmatrani su i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, koje su članovi i članice Saveta prihvatili većinom glasova.

Svi predlozi biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.