На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматрани су и једногласно прихваћени Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Предлог плана генералне регулације центра у Ветернику и Предлог плана детаљне регулaције блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду.

Такође, разматрани су и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, које су чланови и чланице Савета прихватили већином гласова.

Сви предлози биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.