Sednica Skupštine Grada Novog Sada, 12. po redu, održaće se u ponedeljak, 5. aprila, a zbog poštovanja epidemioloških mera sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na predloženom Dnevnom redu sednice nalazi se više od 50 tačaka, a najveći deo njih odnosi se na izveštaje i odluke gradskih javno-komunalnih preduzeća. Tako će se pred odbornicima naći izveštaji o realizaciji prošlogodišnjih programa investicionih aktivnosti „Lisja“, „Gradskog zelenila“, „Tržnice“, „Parking servisa“, „Stana“, „Vodovoda i kanalizacije“, Čistoće“, JGSP „Novi Sad“ i „Zoohigijene i veterine“. Među komunalnim temama naći će se i Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka JGSP-a usled posledica epidemije kovida 19, potom realizacija Programa za nesmetano odvijanje prevoza JGSP-a „Novi Sad“ za 2020. godinu, Izveštaj o realizaciji prošlogodišnjeg Programa određenih komunalnih delatnosti, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom, Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za prošlu godinu, Izveštaj o realizaciji prošlogodišnjeg Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, godišnji likvidacioni izveštaj „Zavod za izgradnju Grada“ za 2020. godinu, Izveštaj o realizaciji prošlogodišnjeg Programa investicionih aktivnosti Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, te izmene i dopune Odluke o Programu investicionih aktivnosti za ovu godinu iste Gradske uprave.

Odbornici i odbornice raspravljaće i o izmenama Programa poslovanja JKP „Čistoća“ Novi Sad za ovu godinu, potom izmenama Programa investicionih aktivnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ takođe za 2021. godinu, te raspodeli neto dobiti JKP „Informatika“ za 2010, 2011. i 2012. godinu.

Na Dnevnom redu Skupštine naći se Izveštaj Lokalnog ombudsmana za 2020. godinu, Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za prethodnu godinu, kao i Izveštaj o sprovođenju Lokalnog akcionog plana politike za mlade za period 2019-2022. godine u 2020.

Među tačkama Dnevnog reda nalazi se i Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada, kao i imenovanje predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije.

Na sednici će se naći i nekoliko urbanističkih planova, od čega jedna izmena plana generalne regulacije, jedan plan generalne regulacije i jedna plan detaljne regulacije. Pored toga, odbornici i odbornice će raspravljati i o Predlogu odluke kojim se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Republike Srbije, u javnu svojinu Novog Sada, te Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Odbornici i odbornice razmatraće i izmene i dopune statuta gradskih ustanova kulture, kao i postavljenje biste akademika Bogoljuba Stankovića, Odluci prema kojoj bi se bista osnivača Novosadske škole matematičke analize postavila ispred zgrade Departmana za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.