Седница Скупштине Града Новог Сада, 12. по реду, одржаће се у понедељак, 5. априла, а због поштовања епидемиолошких мера седница ће се одржати у великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

На предложеном Дневном реду седнице налази се више од 50 тачака, а највећи део њих односи се на извештаје и одлуке градских јавно-комуналних предузећа. Тако ће се пред одборницима наћи извештаји о реализацији прошлогодишњих програма инвестиционих активности „Лисја“, „Градског зеленила“, „Тржнице“, „Паркинг сервиса“, „Стана“, „Водовода и канализације“, Чистоће“, ЈГСП „Нови Сад“ и „Зоохигијене и ветерине“. Међу комуналним темама наћи ће се и Извештај о реализацији Програма економског опоравка ЈГСП-а услед последица епидемије ковида 19, потом реализација Програма за несметано одвијање превоза ЈГСП-а „Нови Сад“ за 2020. годину, Извештај о реализацији прошлогодишњег Програма одређених комуналних делатности, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом, Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за прошлу годину, Извештај о реализацији прошлогодишњег Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада, годишњи ликвидациони извештај „Завод за изградњу Града“ за 2020. годину, Извештај о реализацији прошлогодишњег Програма инвестиционих активности Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, те измене и допуне Одлуке о Програму инвестиционих активности за ову годину исте Градске управе.

Одборници и одборнице расправљаће и о изменама Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за ову годину, потом изменама Програма инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ такође за 2021. годину, те расподели нето добити ЈКП „Информатика“ за 2010, 2011. и 2012. годину.

На Дневном реду Скупштине наћи се Извештај Локалног омбудсмана за 2020. годину, Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за претходну годину, као и Извештај о спровођењу Локалног акционог плана политике за младе за период 2019-2022. године у 2020.

Међу тачкама Дневног реда налази се и Предлог решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, као и именовање председника, заменика председника и чланова Комисије.

На седници ће се наћи и неколико урбанистичких планова, од чега једна измена плана генералне регулације, један план генералне регулације и једна план детаљне регулације. Поред тога, одборници и одборнице ће расправљати и о Предлогу одлуке којим се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Републике Србије, у јавну својину Новог Сада, те Предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада.

Одборници и одборнице разматраће и измене и допуне статута градских установа културе, као и постављење бисте академика Богољуба Станковића, Одлуци према којој би се биста оснивача Новосадске школе математичке анализе поставила испред зграде Департмана за математику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.