Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini.

Ovim Predlogom odluke povećana su sredstva na poziciji „Izrada tehničke domumentacije za izgradnju transfer stanica u Regionu za upravljanje komunalnim otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, a u cilju uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom, na teritoriji opština Bačka Palanka i Vrbas“, sa planiranih 5.000.000 na 8.000.000 dinara, tako da su ukupno planirana sredstva za realizaciju Programa povećana sa 124.808.000 na 127.808.000 dinara.

Na današnjoj sednici prihvaćeni je i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća  za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća  za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad.

Usvojeni predlozi odluka upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će odbornici raspravljati na sednici zakazanoj za 27. april.